facebook

Refundacje na aparaty słuchowe

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Od początku roku 2014 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.

Refundacja dla dzieci i osób do 26-tego roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM) jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem pod warunkiem, że wartość utraty słuchu przekracza 30dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 41dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha, na które jest zakładany aparat słuchowy).

 

 

CO ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ REFUNDACJĘ Z NFZ?

· Należy wykonać badania słuchu w naszym gabinecie protetyki słuchu.
· Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty*
· Wizyta u specjalisty*- zabieramy wynik badania słuchu i skierowanie (wcześniej oczywiście należy zarejestrować się na wizytę)
· Specjalista* wystawia zlecenie (wniosek) na aparat słuchowy (wkładkę uszną)
· Powyższe zlecenie wysyłamy pocztą do regionalnego oddziału NFZ - ul. Poniatowskiego 4 76-200 Słupsk, gdzie uzyskujemy potwierdzenie prawa do refundacji.
· Wracamy do punktu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego

*przez specjalistę rozumiemy lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie: audiologii i foniatrii, adiologii, otalaryngologii,tolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologi bądź laryngologii

 

 

RODZAJE REFUNDACJI Z NFZ

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną ( przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30dB HL.

Osoby dorosłe po 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 700 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie pod warunkiem, ze niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 41dB HL.

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane - refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy oraz 50 zl na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie pod warunkiem, ze niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy 41dB HL.

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne - obejmuje kwotę 1800 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 1260 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 41dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia).

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie - obejmuje kwotę 2.750 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PCPR.

 

 

REFUNDACJA Z PCPRu (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

Kwota refundacji zależna jest od pieniędzy jakimi dysponuje PCPR w danym powiecie. By móc starać się o dofinansowanie z PCPRu należy spełniać następujące warunki:
· grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci dodatek pielęgnacyjny)
· zatwierdzony wniosek na aparat słuchowy przez właściwy odział NFZ
· dochód nie przekraczający kwoty na jednego członka rodziny ustalonej przez określony PCPR
· złożyć wypełniony wniosek wraz z fakturą za zakupiony aparat słuchowy.
· złożyć wypełniony wniosek pobierz dokument wraz z fakturą za zakupiony aparat słuchowy

  • Izofonis Partnerzy
  • Izofonis Partnerzy
  • Izofonis Partnerzy
  • Izofonis Partnerzy
  • Izofonis Partnerzy
  • Izofonis Partnerzy
  • Izofonis Partnerzy
  • Izofonis Partnerzy
  • Izofonis Partnerzy